X ปิด
X ปิด
X ปิด
 • ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์
เทศบาลนครหาดใหญ่
" มหานครแห่งความสุข " (City of Happiness)
สวัสดีครับ
พ่อแม่พี่น้องชาวนครหาดใหญ่ทุกท่าน

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวนครหาดใหญ่ทุกท่าน ในรอบเดือนที่ผ่านมานครหาดใหญ่ของเราได้มีกิจกรรมที่ถือเป็นไฮไลต์ของมหานครหาดใหญ่และถือว่าเป็นเกียรติที่ได้รับในโอกาสครั้งนี้ คือการที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ “หาดใหญ่วิชาการ สานสัมพันธ์” ครั้งที่ 12 ประจาปีการศึกษา 2559 ซึ่งถือว่าเป็นการประกันคุณภาพของความพร้อมในการจัดงานด้านวิชาการความเป็นเลิศของเยาวชนในครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมาเราต่างมุ่งมั่นในการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของประชาชน

 

อีกทั้งในรอบเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเดือนที่สำคัญของพี่น้องชาวมุสลิม ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ได้ร่วมเยี่ยมเยียนประชาชนชาวมุสลิมในพิธีที่ละศีลอดช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และสร้างความรักความสามัคคีระหว่างภาครัฐกับชุมชน  ณ มัสยิดต่างๆในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

 

สุดท้ายนี้ ผมขอฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวนครหาดใหญ่ในเรื่องของการดู แลรักษาสุขภาพให้มากนะครับ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน อาจจะทำให้เกิดโรคภัยที่มากับฤดูกาล ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ

 

ดร.ไพร พัฒโน

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

 

ดร.ไพร พัฒโน
นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
N E W S & A C T I V I T I E S
แนวทางในการบริหารพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน และมุ่งมั่นสานงานต่อ ก่องานใหม่ เพื่อพัฒนาและนำพาหาดใหญ่ ก้าวเข้าสู่อาเซียน | โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลชมเชย ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาาง ประจำปี 2558 จากกระทรวงศึกษาธิการ | ติดตามผลรายงานการแข่งขันงาน "หาดใหญ่วิชาการ สานสัมพันธ์" ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ที่ http://www.hadyaivichakan.org/web/?name=category&file=view_all
โครงการเด่น
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
การออกเสียงประชามติ (Referendum) หมายถึงกระบวนการในการแสดงคว...
483
เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนคนพิการที่ยังไม่เคยลงทะเบีย...
1,477
เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน ...
213
เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ อำเภอหาดใหญ่ สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่&...
1,528
ตามที่ กระทรวงยุติธรรม โดย สำนักกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสงขลา ...
263
เทศบาลนครหาดใหญ่ โดย ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่  ไ...
236
แจ้งพุทธศาสนิกชนทั่วไปทุกท่านทราบ....ขณะนี้ พระปริยัติกิตต...
55
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็น...
110
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เ...
164
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดสงขลา กำหนดเปิดตัวโครงการ “สงขลา... สู่เมืองสีเ...
49
ด้วยจังหวัดสงขลา โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำน...
87
ด้วยเทศบาลนครสงขลา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน กำห...
314
ข่าวสั้น
 • 26 ก.ค. 59
  เวลา 13.30 น. ประชุมเตรียมการจัดงาน"มิวสิคใจกลางเมืองหาดใหญ่" ณ ห้องเก้าแสน...
 • 26 ก.ค. 59
  09.00 น.โครงการฝึกอบรมเครือข่ายรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือรถยนต์รับจ้างสาธารณะ...
 • 26 ก.ค. 59
  10.00น. ประชุม/แถลงข่าวการเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม 2559 ณ...
 • 26 ก.ค. 59
  08.00-17.00น.ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ณ ห้องประชุมฝ่ายป...
สื่อประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครหาดใหญ่
เสียง..หาดใหญ่
สถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่
(ทุกวัน 06.00 - 22.00 น.)
สถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่
(ทุกวัน 06.00 - 22.00 น.)
บริการประชาชน
ที่นี่หาดใหญ่.....
ยอดเขาคอหงษ์ จุดชมวิวเมืองหาดใหญ่ ที่สวยที่สุด
ยอดเขาคอหงษ์ จุดชมวิวเมืองหาดใหญ่ ที่สวยที่สุด