X ปิด
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
"มหานครแห่งความสุข"
แนวทางในการบริหารพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน และมุ่งมั่นสานงานต่อ ก่องานใหม่ เพื่อพัฒนาและนำพาหาดใหญ่ ก้าวเข้าสู่อาเซียน | ติดตามข้อมูลข่าวสาร การรายงานสถานการณ์น้ำที่ถูกต้องและชัดเจนได้ทาง - สายด่วนกุญชร 200000 เทศบาลนครหาดใหญ่ ตลอด 24 ชั่วโมง - สถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่ FM 96.0 MHz. - เว็บไซต์ www.hatyaicity.go.th และ www.hatyaicityclimate.org - Facebook : เทศบาลนครหาดใหญ่ https://www.facebook.com/hatyaicity
ตามที่  สภาทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ทำเรื่องขอขยายเวลาการประช...
253
เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบั...
213
เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข “หา...
528
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พณ.) ให้ขย...
4,793
ตามที่  สภาทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ทำเรื่องขอขยายเวลาการประช...
253
เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบั...
213
นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเ...
79
ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมว...
60
ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 02.00 น. เป็นต้น...
127
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จั...
28
ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแลสังคม จัดงานเสริมสร้างความร...
49
ด้วยคณะแพทย์ศาสตร์ จาก 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค ได้แก่ คณะแพทยศา...
84
ข่าวสั้น
 • 15 ก.ย. 60
  09.00 น.พิธีเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข ณ ศูนย์บริการฯหาดใหญ่ชีว...
 • 29 ส.ค. 60
  14.00 น. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม...
 • 24 ส.ค. 60
  เวลา 09.00 น. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นฯ ณ หอประช...
 • 18 ส.ค. 60
  13.00 น. กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารทอด ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่...
สื่อประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครหาดใหญ่
เสียง..หาดใหญ่
สถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่
(ทุกวัน 06.00 - 22.00 น.)
สถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่
(ทุกวัน 06.00 - 22.00 น.)
บริการประชาชน
ที่นี่หาดใหญ่.....
ยอดเขาคอหงษ์ จุดชมวิวเมืองหาดใหญ่ ที่สวยที่สุด
ยอดเขาคอหงษ์ จุดชมวิวเมืองหาดใหญ่ ที่สวยที่สุด
บริการประชาชน
น้องกุญชร
12.24
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
12.24