X ปิด
X ปิด
X ปิด
 • ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์
เทศบาลนครหาดใหญ่
" มหานครแห่งความสุข " (City of Happiness)
สวัสดีครับ
พ่อแม่พี่น้องชาวนครหาดใหญ่ทุกท่าน

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวนครหาดใหญ่ทุกท่าน ในรอบเดือนที่ผ่านมานครหาดใหญ่ของเราได้มีกิจกรรมที่ถือเป็นไฮไลต์ของมหานครหาดใหญ่และถือว่าเป็นเกียรติที่ได้รับในโอกาสครั้งนี้ คือการที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ “หาดใหญ่วิชาการ สานสัมพันธ์” ครั้งที่ 12 ประจาปีการศึกษา 2559 ซึ่งถือว่าเป็นการประกันคุณภาพของความพร้อมในการจัดงานด้านวิชาการความเป็นเลิศของเยาวชนในครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมาเราต่างมุ่งมั่นในการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของประชาชน

 

อีกทั้งในรอบเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเดือนที่สำคัญของพี่น้องชาวมุสลิม ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ได้ร่วมเยี่ยมเยียนประชาชนชาวมุสลิมในพิธีที่ละศีลอดช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และสร้างความรักความสามัคคีระหว่างภาครัฐกับชุมชน  ณ มัสยิดต่างๆในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

 

สุดท้ายนี้ ผมขอฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวนครหาดใหญ่ในเรื่องของการดู แลรักษาสุขภาพให้มากนะครับ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน อาจจะทำให้เกิดโรคภัยที่มากับฤดูกาล ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ

 

ดร.ไพร พัฒโน

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

 

ดร.ไพร พัฒโน
นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
N E W S & A C T I V I T I E S
แนวทางในการบริหารพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน และมุ่งมั่นสานงานต่อ ก่องานใหม่ เพื่อพัฒนาและนำพาหาดใหญ่ ก้าวเข้าสู่อาเซียน | โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลชมเชย ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาาง ประจำปี 2558 จากกระทรวงศึกษาธิการ | ติดตามผลรายงานการแข่งขันงาน "หาดใหญ่วิชาการ สานสัมพันธ์" ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ที่ http://www.hadyaivichakan.org/web/?name=category&file=view_all
โครงการเด่น
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
การออกเสียงประชามติ (Referendum) หมายถึงกระบวนการในการแสดงคว...
495
เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนคนพิการที่ยังไม่เคยลงทะเบีย...
1,490
เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน ...
214
เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ อำเภอหาดใหญ่ สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่&...
1,557
ตามที่ กระทรวงยุติธรรม โดย สำนักกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสงขลา ...
287
ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้น...
53
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุ...
41
แจ้งพุทธศาสนิกชนทั่วไปทุกท่านทราบ....ขณะนี้ พระปริยัติกิตต...
165
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดสงขลา กำหนดเปิดตัวโครงการ “สงขลา... สู่เมืองสีเ...
49
ด้วยจังหวัดสงขลา โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำน...
88
ด้วยเทศบาลนครสงขลา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน กำห...
315
ข่าวสั้น
 • 26 ก.ค. 59
  เวลา 13.30 น. ประชุมเตรียมการจัดงาน"มิวสิคใจกลางเมืองหาดใหญ่" ณ ห้องเก้าแสน...
 • 26 ก.ค. 59
  09.00 น.โครงการฝึกอบรมเครือข่ายรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือรถยนต์รับจ้างสาธารณะ...
 • 26 ก.ค. 59
  10.00น. ประชุม/แถลงข่าวการเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม 2559 ณ...
 • 26 ก.ค. 59
  08.00-17.00น.ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ณ ห้องประชุมฝ่ายป...
สื่อประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครหาดใหญ่
เสียง..หาดใหญ่
สถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่
(ทุกวัน 06.00 - 22.00 น.)
สถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่
(ทุกวัน 06.00 - 22.00 น.)
บริการประชาชน
ที่นี่หาดใหญ่.....
ยอดเขาคอหงษ์ จุดชมวิวเมืองหาดใหญ่ ที่สวยที่สุด
ยอดเขาคอหงษ์ จุดชมวิวเมืองหาดใหญ่ ที่สวยที่สุด