Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อเสนอแนะต่อเว็บไซต์เทศบาลนครหาดใหญ่
  • ดีมาก
  • ดี
  • ปกติ
  • ควรปรับปรุง
กระดานสนทนา

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรรับสมัคร

โพสต์เมื่อ: 12 ม.ค. 52

                หลักสูตรมัธยมศึกษา

 

    เปิดสอนกลุ่มวิชาชีพอาชีพ  วิชาเลือกเสรีให้กับโรงเรียนขยายโอกาสในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

  คหกรรม   ศิลปกรรม    พาณิชยกรรม

                หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

 

        เปิดบริการสอนวิชาชีพให้กับประชาชนทั่วไป  โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ  ไม่มีการสอบคัดเลือก  ระยะเวลาเรียนแตกต่างกัน  ตั้งแต่  15-225  ชั่วโมง  ในสาขาวิชาต่างๆ  ดังนี้

เสื้อผ้าสตรี                เสื้อผ้าชาย

อาหารและโภชนาการ       จัดดอกไม้

ช่างเสริมสวย              ช่างตัดผมชาย

ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง      ดนตรี

เขียนภาพและศิลปโฆษณา  คอมพิวเตอร์

ช่างซ่อมโทรศัพท์         ฯลฯ

(รายวิชาต่างๆ  อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

      {กำหนดการรับสมัคร{

Fหลักสูตร  ปวช.  และ  ปวส.

 

        รับสมัครตั้งแต่วันที่  23  กุมภาพันธ์ 2552 ถึง 13  มีนาคม  2552 

ตั้งแต่เวลา  08.30  น-  16.30  น. (วันและเวลาราชการ)  

Fหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

    รับสมัคร ตลอดปีการศึกษา  ตามรายละเอียดในระเบียบการ

รับสมัครของวิทยาลัยฯ

(ขอซื้อระเบียบการรับสมัครได้ช่วงเดือนเมษายนและกันยายนของทุกปี)

 

 

                หลักฐานการสมัคร

 

                Øรูปถ่าย  1  นิ้ว 1 รูป

          Øสำเนาทะเบียนบ้าน

      Øสำเนาบัตรประชาชน

  Øระเบียนแสดงผลการเรียน  5  ภาคเรียน

 

            ประมาณการค่าใช้จ่าย

 

   ?   หลักสูตร  ปวช.   ประมาณ  1,280  บาท

           ?หลักสูตร  ปวส.       ประมาณ   2,500  บาท

                                    (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และอื่นๆ)

     ?หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ชั่วโมงละ 1-5 บาท

 

            การบริการ

 

          การบริการด้านการศึกษา  วิทยาลัยฯจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา  เกิดการเรียนที่หลากหลาย  เช่น 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์            ห้องสมุดเทคโนโลยี

ห้องปฏิบัติการทางภาษา                   ทุนการศึกษา

ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง                       ประกันอุบัติเหตุ

ศูนย์  INTERNET                เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ห้อง  HOME  THEATER         ห้องพยาบาล     

สถานประกอบการจำลอง                                ห้องพลานามัย

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง

 

 

 

 

 

 

งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

 

 

 

 

 


    วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

         สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

          กระทรวงศึกษาธิการ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   ทักษะเด่น    เน้นคุณธรรม

     นำวิชาการ      บริการสังคม

 

1456  ถ.กาญจนวนิช  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

โทรศัพท์  (074) 232036 , 230844  โทรสาร (074)246945

Website: www.lpt.ac.th     E-mail  Address : info@lpt.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

 

สังกัด   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ตั้ง     เลขที่1456 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110

            โทรศัพท์(074) 232036,230844 โทรสาร (074)246945

Website:                www.lpt.ac.th     E-mail  Address : info@lpt.ac.th

 

ประวัติ

            1  ตุลาคม   2522  ก่อตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  บนเนื้อที่ 20  ไร่  ซึ่งได้รับบริจาคจาก  คุณชูชาติ  ประธานราษฎร์นิกร  ตั้งชื่อว่า ศูนย์ฝึกวิชาชีพคุณหลวงประธานราษฎร์นิกร  เป็น  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร  ปีการศึกษา  2534  ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นประเภทสารพัดช่างและการอาชีพของกรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2535 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี 

การจัดการเรียนการสอน

            วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร  ได้จัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆดังนี้

 

   หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์  (ปวส.)(ปวส.)

 

 

 

 

 

)

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

 

            รับผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับ ปวช. และม. 6  เข้าเรียน

<

จูข่าว
118.173.148.XXX

ความคิดเห็นที่ 1

ตอบเมื่อ: 3 มี.ค. 53
เรียนยากไหมค่ะ
สาวก Big Assรายงานตัว
118.173.168.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

ตอบเมื่อ: 3 มี.ค. 53

ค่าใช้จ่ายเยอะมั้ยค่ะ
ตอบกลับมาด้วยนะ

คนช่างสงสัย
118.173.168.XXX

ความคิดเห็นที่ 3

ตอบเมื่อ: 29 มิ.ย. 53
อยากได้ข้อมูลหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อจะมาให้มาสอนที่โรงงานต้องประสานงานกับใครครับ
preecha.hammara@kcc.com
61.213.181.XXX

ความคิดเห็นที่ 4

ตอบเมื่อ: 6 ก.ค. 53
อยากให้เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นวันเสาร์-อาทิตย์  ค่ะ  เพราะวันธรรมดาไม่สะดวก
S.OK
124.157.206.XXX

ความคิดเห็นที่ 5

ตอบเมื่อ: 18 ต.ค. 54

อยากเรียนอาหารเเละโภชนาครับ ไม่ทราบรอบต่อไปเปิดเมื่อไหร่

นาย Apple
223.206.156.XXX
ตอบกระทู้ "วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรรับสมัคร"
  • ชื่อ:
  • อีเมล์:
  • รหัสภาพ: